Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op dojo Sakura-Kai.

In 1997 is Sakura-Kai opgericht als onderdeel van de budovereniging Nami-Kai. Tegenwoordig is Sakura-Kai een autonome sportvereniging met eigen statuten en huishoudelijk reglement en een eigen KvK-nummer (30179557). We beoefenen nog steeds beide disciplines.

Doelen

Sakura-Kai verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Voor de benodigde verwerking in de ledenadministratie;
  • Voor contact met (potentiële) leden;
  • Voor het verbeteren van de website;
  • Voor de veiligheid van leden (VOG-verklaringen).

Bij aanmelding en contact word altijd aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze bedrijfsvoering, en welke gegevens optioneel zijn.

Inzage en wijziging

Het is altijd mogelijk om de gegevens die Sakura-Kai van jou bewaart in te zien en/of op te vragen. Neem daarvoor contact op met de secretaris via het contactformulier.

Wijziging van de persoonsgegevens is mogelijk als de informatie onvoldoende of onvolledig is voor het doel, niet strikt noodzakelijk is voor het doel of in strijd is met wettelijke voorschriften. Binnen 2 weken gaan we in op je verzoek.

Toestemming

We vragen voor het gebruik van je persoonsgegevens altijd toestemming. Het kan echter zo zijn dat bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de vereniging, en je daardoor niet volledig kan deelnemen aan de vereniging.

Foto’s en video’s

Bij activiteiten van Sakura-Kai kunnen foto’s en video’s van de deelnemers en/of aanwezigen worden gemaakt. Deze  foto’s en video’s kunnen worden ingezet voor promotiedoeleinden op onze website, sociale media, of andere communicatie-uitingen. Je kunt daartegen gemotiveerd bezwaar maken via het contactformulier op deze website.

Cameratoezicht

Sakura-Kai maakt gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. In deze accommodaties kan cameratoezicht aanwezig zijn. Bij het betreden van een sportaccommodatie kan je dus gefilmd worden. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de gemeente Utrecht.

Beveiliging van persoonsgegevens

Alle bestuursleden en vrijwilligers die omgaan met de persoonsgegevens van onze leden tekenen een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast is toegang tot bewaarde persoonsgegevens alleen mogelijk met een wachtwoord.